Organiser

Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten v.z.w.
Koolmijnlaan 185
3582 Beringen (Belgium)
Email